De Amerikaanse cardioloog Joel Kahn zei onlangs dat een infraroodsauna "weleens één van de belangrijkste manieren kan zijn om hart- en vaatziekten te voorkomen." Kahn haalde de mosterd bij zijn Japanse collega's, waar infraroodtherapie 'waon'-therapie wordt genoemd (wa = verzachten, on = warmte). Zij deden onderzoek bij 129 hartpatiënten die twee keer per week een kwartiertje in een infraroodsauna op 60° zaten en daarna een half uurtje uitzweetten buiten de sauna, gewikkeld in handdoeken. Ze werden gedurende vijf jaar vergeleken met hartpatiënten die dit niet deden. De onderzoekers stelden vast dat de functie van de endotheelcellen, die zich vooral aan de binnenkant van hart en bloedvaten bevinden, van de eerste groep was verbeterd. De patiënten die geen infraroodkuur volgden, werden twee keer zo vaak opgenomen in het ziekenhuis en stierven binnen de onderzochte periode ook twee keer zo vaak. Conclusie van Joel Kahn: "It appears that a sauna a day keeps both the heart attack and the doctor away."

Bron: The Huffington Post (2015)